Diş Eti Tedavisi

Diş Eti Tedavisi

Diş eti sağlığı, genel ağız sağlığı üzerinde kritik bir etkiye sahiptir. Çeşitli diş eti problemleri, uygun tedavi yöntemleri kullanılarak etkili bir şekilde ele alınabilir. Bu sorunların ihmal edilmemesi, ağız sağlığını korumak ve genel vücut sağlığını desteklemek adına önemlidir. Diş eti problemleri arasında diş eti çekilmesi, şişmesi, morarması ve çürümesi gibi durumlar bulunabilir. Uygun tedavi ile diş eti sağlığındaki problemler önlenerek, kişinin genel sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.

Diş Eti Tedavisi Nedir?

Diş eti tedavisi, ağız sağlığını koruma ve iyileştirme amacıyla diş eti sorunlarına yönelik uygulanan çeşitli medikal ve cerrahi prosedürleri içeren bir tedavi sürecidir. Diş eti sağlığını etkileyen sorunlar arasında diş eti çekilmesi, şişmesi, morarması, kist oluşumu, çürüme ve erime gibi durumlar bulunur. Bu tedavi, genellikle periodontologlar yani diş eti uzmanları tarafından uygulanır ve hastanın durumuna bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Diş eti tedavisi, öncelikle doğru bir tanı süreci ile başlar. Diş hekimi, hastanın ağız sağlığını değerlendirir, sorunları belirler ve uygun tedavi yöntemini belirler. Bu sürecin ardından planlama aşamasına geçilir ve hastaya özel bir tedavi planı oluşturulur. Tedavi genellikle diş eti çekilmesi tedavisi, diş eti şişmesi tedavisi, diş eti morarması tedavisi gibi spesifik ihtiyaçlara yönelik prosedürleri içerir. Cerrahi müdahaleler, ilaç tedavileri ve diş bakım alışkanlıklarının düzenlenmesi gibi çeşitli yaklaşımlar, diş eti tedavisini kapsayan bütünsel bir strateji oluşturur.

Diş Eti Tedavisi Nasıl Yapılır?

Diş eti tedavisi, çeşitli yöntemlerle uygulanan kapsamlı bir süreçtir. Tedavi, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 • Muayene ve Tanı:

Diş eti tedavisi, başlangıçta bir muayene ve doğru tanı ile başlar. Diş hekimi, hastanın diş eti sağlığını değerlendirir, sorunları belirler ve uygun tedavi planını oluşturur.

 • Planlama:

Tanıdan sonra, diş hekimi hastanın durumuna özel bir tedavi planı oluşturur. Bu plan, tedavi sürecinin hangi adımları içereceğini belirler.

 • Temizlik ve Hijyen:

Diş eti sağlığı için temel adımlardan biri, düzenli diş temizliği ve hijyen alışkanlıklarını sürdürmektir. Diş eti problemlerinin önlenmesi ve tedavisi için etkili bir diş bakım rutini önemlidir.

 • Cerrahi Olmayan Tedaviler:

Diş eti tedavisi, cerrahi müdahale olmadan gerçekleştirilen bir dizi tedaviyi içerir. Bu tedaviler arasında diş eti çekilmesi tedavisi için özel jeller veya diş eti şişmesi için anti-enflamatuar ilaçlar bulunabilir.

 • Cerrahi Müdahale:

İlerleyen durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Diş eti grefti, kist çıkartma veya diş eti ameliyatı gibi prosedürler, diş eti sağlığını iyileştirmek için kullanılabilir.

 • İyileşme Süreci:

Diş eti ameliyatı sonrası, hastanın iyileşme süreci önemlidir. Diş hekimi, hastaya bu süreçte nasıl davranması gerektiği konusunda bilgi verir ve düzenli kontrolleri planlar.

Diş eti tedavisi, muayene ve tanıdan başlayarak, planlama, temizlik, non-cerrahi tedaviler, cerrahi müdahale ve iyileşme sürecini içeren bir bütünsel yaklaşımı kapsar. Bu süreç, hastanın bireysel durumuna uygun olarak özelleştirilir ve ağız sağlığını yeniden kazanma veya koruma hedeflenir.

Diş Eti Çekilmesi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Diş eti çekilmesi tedavisi, özel bir yaklaşım gerektiren bir durumu ele alır ve genellikle şu adımları içerir:

 • Muayene ve Tanı:

Diş eti çekilmesi tedavisi, başlangıçta detaylı bir muayene ve doğru tanı ile başlar. Diş hekimi, çekilen diş eti bölgesini değerlendirir, sebep analizi yapar ve uygun tedavi planını oluşturur.

 • Diş Eti Grefti:

Diş eti çekilmesi durumunda sıkça kullanılan bir tedavi yöntemi diş eti greftidir. Bu işlemde, hastanın kendi ağız dokuları veya doku bankasından alınan greft materyali, çekilen bölgeye uygulanarak diş eti düzeyi düzeltilir.

 • Cerrahi Tedaviler:

İlerlemiş durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Diş eti çekilmesine neden olan anatomik sorunlar veya kök yüzeylerindeki kusurlar cerrahi prosedürlerle düzeltilebilir.

 • Hijyen Eğitimi ve Bakım:

Diş eti çekilmesi tedavisi sonrasında, hastaya etkili diş bakım alışkanlıkları kazandırmak önemlidir. Diş hekimi, uygun fırçalama teknikleri, diş ipi kullanımı ve özel gargara tavsiyeleri ile hastanın ağız sağlığını sürdürmesine yardımcı olur.

 • Periyodik Kontroller:

Tedavi sonrasında düzenli kontroller, diş eti çekilmesinin tekrarlamasını önlemek adına önemlidir. Diş hekimi, hastanın ağız sağlığını izler ve gerekirse tedavi planını günceller.

Diş eti çekilmesi tedavisi, bireysel duruma göre değişen bir süreçtir. Uygulanacak tedavi yöntemleri, hastanın sağlık geçmişi, ağız hijyeni ve çekilmenin sebeplerine bağlı olarak belirlenir. Tedavi, uzman bir diş hekimi tarafından kişiye özel olarak planlanmalıdır.

Diş Eti Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Diş eti tedavisi süresi, hastanın spesifik durumuna, tedavi yöntemine ve kullanılan prosedürlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Genelde diş eti tedavisi aşağıdaki faktörlere bağlı olarak sürebilir:

 • Sorunun Ciddiyeti:

Diş eti sorunlarının şiddeti, tedavi süresini etkiler. Hafif durumlarda, tedavi daha kısa sürebilirken, ileri düzeydeki sorunlar daha uzun bir süreci gerektirebilir.

 • Tedavi Türü:

Non-cerrahi tedaviler, örneğin diş eti temizliği veya ilaç tedavileri, genellikle daha kısa sürede tamamlanabilir. Cerrahi müdahaleler ise daha fazla zaman alabilir.

 • İyileşme Süreci:

Cerrahi müdahaleler sonrasında iyileşme süreci önemlidir. Bu süreç, hastanın vücut tepkisine ve tedaviye verdiği yanıta bağlı olarak değişir.

 • Kişisel Faktörler:

Hastanın genel sağlığı, bağışıklık sistemi, yaş, sigara içme alışkanlığı gibi faktörler, tedavi sürecini etkileyebilir.

 • Tedaviyi Uygulayan Hekimin Tecrübesi:

Diş eti tedavisi süresini etkileyen önemli bir faktör, tedaviyi uygulayan diş hekiminin deneyimidir. Tecrübeli bir uzman, tedavi sürecini daha etkili bir şekilde yönetebilir.

Hastaların diş eti tedavisi süresi hakkında net bir bilgi alabilmek için, diş hekimleri tarafından yapılan muayeneler sonucunda kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturulmalıdır. Her durum özeldir ve bu nedenle diş eti tedavisi süresi kişiden kişiye değişebilir.

Diş Eti Kemik Erimesi Tedavisi Nasıl Olur?

Diş eti kemik erimesi, genellikle periodontal hastalıkların ilerlemesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Tedavi süreci, hastanın durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir ve şu adımları içerebilir:

 • Muayene ve Tanı:

Diş hekimi, hastanın ağız sağlığını değerlendirir ve kemik erimesinin boyutunu belirlemek için röntgen görüntüleri ve diğer görüntüleme yöntemlerini kullanır.

 • Profesyonel Temizlik ve Diş Taşı Temizliği:

Diş eti kemik erimesinin başlangıcında, diş hekimi genellikle diş taşlarını temizler ve diş etlerini sağlıklı bir duruma getirmek amacıyla profesyonel bir temizlik uygular.

 • Kök Yüzeyi Temizliği:

Diş eti kemik erimesi ilerlediyse, diş kök yüzeylerinde birikmiş olan bakteri plağı temizlenir. Bu işlem, diş eti ceplerinin derinliklerine ulaşarak enfeksiyonları kontrol altına almayı amaçlar.

 • Diş Eti Cerrahisi ve Greft Uygulamaları:

İleri düzeyde kemik erimesi durumunda cerrahi müdahale gerekebilir. Diş eti cerrahisi, zarar görmüş dokuları düzeltmek ve sağlıklı doku transferi için kullanılabilir.

 • Kemik Grefti:

Kemik erimesi nedeniyle kaybedilen kemik dokusunu yerine koymak amacıyla kemik grefti uygulanabilir. Greft, kemiğin iyileşmesini teşvik eder ve diş eti kemik erimesinin durmasına yardımcı olur.

 • Düzenli Kontroller ve Bakım:

Tedavi sonrasında, hastanın düzenli olarak diş hekimine kontrole gelmesi önemlidir. Diş hekimi, tedavinin etkinliğini izler ve gerekirse tedavi planını günceller.

 • Diş Bakım Alışkanlıklarının Geliştirilmesi:

Hastaya, diş eti kemik erimesini önlemek veya ilerlemesini durdurmak için etkili diş bakım alışkanlıkları kazandırmak önemlidir.

Diş eti kemik erimesi tedavisi, hastanın durumuna ve kemik kaybının şiddetine bağlı olarak değişir. Uygulanan tedavi planı genellikle kişiselleştirilir ve hastanın ağız sağlığını geri kazanmasını amaçlar.

Diş Eti Tedavisi Çeşitleri

Diş eti tedavisi, çeşitli sorunlara yönelik farklı tedavi yöntemlerini içerir. En yaygın diş eti tedavi çeşitleri aşağıdaki gibidir:

 • Diş Eti Temizliği ve Profesyonel Temizlik:

Rutin diş temizliği, diş eti sağlığını korumak ve diş eti hastalıkları tedavisi, olası problemleri önlemek için önemlidir. Profesyonel diş temizliği ile diş taşları ve plaklar uzaklaştırılır.

 • Diş Eti Cerrahisi:

Diş eti cerrahisi, ileri düzey diş eti sorunlarına müdahale eden cerrahi prosedürleri içerir. Diş eti düzeltmeleri, greft uygulamaları ve diş eti ameliyatları bu kategoride yer alır.

 • Diş Eti Grefti:

Diş eti çekilmesi durumunda, başka bir bölgeden alınan doku (greft) kullanılarak diş eti çekilmesini düzeltmek ve diş köklerini korumak amacıyla uygulanan cerrahi bir tedavidir.

 • Lazer Diş Eti Tedavisi:

Lazer teknolojisi, diş eti sorunlarının tedavisinde etkili bir alternatif sunar. Lazer diş eti tedavisi, cerrahi olmayan bir seçenek olarak diş eti sağlığını iyileştirebilir.

 • Periodontal Tedaviler:

Periodontal tedaviler, diş eti hastalıklarının kontrol altına alınması ve ilerlemesinin durdurulması için uygulanan çeşitli yöntemleri içerir.

 • Diş Eti İlaçları:

Antibiyotikler ve anti-enflamatuar ilaçlar, diş eti hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Bu ilaçlar, enfeksiyonları kontrol altına alabilir ve iltihaplanmayı azaltabilir.

 • Diş Eti Kist Tedavisi:

Diş eti kisti durumunda, cerrahi müdahale veya ilaç tedavisi uygulanarak kistin alınması ve tedavi edilmesi amaçlanır.

 • Diş Eti Morarması Tedavisi:

Diş eti morarması genellikle kan dolaşımıyla ilgili sorunlardan kaynaklanır. Tedavi, genellikle kan dolaşımını artırmayı hedefler ve cerrahi müdahale gerektirebilir.

Her bir diş eti tedavisi çeşidi, spesifik diş eti sorunlarına yönelik etkili bir çözüm sunar. Diş hekiminiz, sizin durumunuza en uygun tedavi yöntemini belirlemek için bir muayene yapmalıdır.

Diş Eti Şişmesi Tedavisi

Diş eti şişmesi tedavisi, öncelikle diş hekimi tarafından gerçekleştirilen bir muayene ile başlar. Muayene sonucunda, diş eti şişmesine neden olan faktörler belirlenir. İlk aşamada, diş hekimi profesyonel bir diş temizliği yaparak diş plağını ve diş taşlarını uzaklaştırır. Bu, diş eti çevresindeki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, diş eti şişmesine neden olan bakterilerle mücadele etmek amacıyla antibakteriyel ağız gargaraları da kullanılabilir.

Tedavi sürecinde hastaya, etkili ağız hijyen alışkanlıkları kazandırmak önemlidir. Diş fırçalama, diş ipi kullanma ve düzenli diş kontrolleri, diş eti sağlığını sürdürmek ve şişmenin tekrarlamasını önlemek adına kritik öneme sahiptir. Diş eti şişmesi tedavisi, hastanın bireysel durumuna uygun olarak belirlenen bu yöntemlerle gerçekleştirilerek, ağız sağlığını yeniden kazanmayı hedefler.

Sizler de diş eti tedavisi fiyatları hakkında bilgi almak ve tedavinizi hızlıca başlatmak için İnci Diş’in profesyonel ekiplerinden bilgi alabilirsiniz.

Diş Eti Morarması Tedavisi

Diş eti morarması, genellikle kan dolaşımındaki sorunlar veya başka sağlık problemleri sonucu ortaya çıkabilir. Tedavi, bu durumun altında yatan nedeni belirlemeyi ve etkili bir şekilde mücadele etmeyi amaçlar.

İlk adım, diş hekimi tarafından detaylı bir muayene ve hasta geçmişinin incelenmesidir. Morarma nedeni tespit edildikten sonra, uygun tedavi planı belirlenir. Eğer diş eti morarması kan dolaşımındaki sorunlarla ilişkilendirilmişse, genellikle bu sorunların çözülmesi için bir iç hastalıkları uzmanına yönlendirme yapılabilir.

Diş eti morarması tedavisi ayrıca diş temizliği ve hijyen alışkanlıklarının gözden geçirilmesini içerir. Diş hekimi, hasta için uygun diş temizliği yöntemlerini öğretir ve gerekirse diş eti bakım ürünleri önerebilir. Ayrıca, kan dolaşımını artırmak amacıyla bazı durumlarda ağız içi gargaralar veya özel ağız spreyleri de kullanılabilir. Morarma durumu ciddiyet arz ediyorsa, cerrahi müdahaleler veya medikal tedaviler de düşünülebilir. Diş eti morarması tedavisi, bireysel duruma göre özelleştirilmiş bir planı içerir ve hastanın genel sağlığını iyileştirmeyi amaçlar.

Diş Eti Kist Tedavisi

Diş eti kistleri, genellikle diş eti dokusunda oluşan sıvı dolu keseciklerdir. Tedavi, kistin tipine, boyutuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

 • Muayene ve Tanı:

Diş hekimi, diş eti kisti şüphesiyle yapılan muayene ve gerekirse röntgen incelemeleri ile durumu değerlendirir. Tanı konulduktan sonra uygun tedavi planı oluşturulur.

 • Kistin Drenajı:

Kistin küçük ve iltihaplı olduğu durumlarda, diş hekimi tarafından kistin içindeki sıvının drenajı yapılabilir. Bu işlem, kistin boşalmasını sağlar ve genellikle ağrıyı hafifletir.

 • Kistin Cerrahi Çıkarılması:

Büyük kistler veya sık tekrarlayan kist durumlarında cerrahi müdahale gerekebilir. Diş eti kistinin cerrahi olarak çıkarılması, kistin tekrar oluşma riskini azaltabilir.

 • Diş Eti Grefti:

Kistin çıkarılmasının ardından, diş eti dokusunu düzeltmek ve iyileşmeyi desteklemek için diş eti grefti uygulanabilir.

 • İlaç Tedavisi:

Kistin iltihaplı olduğu durumlarda, antibiyotik veya anti-enflamatuar ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, enfeksiyonu kontrol altına almayı amaçlar.

 • Periyodik Kontroller:

Tedavi sonrasında düzenli kontroller önemlidir. Diş hekimi, iyileşme sürecini izler ve gerekirse tedavi planını günceller. Diş eti tedavisi yaptıranlar, periyodik kontrolleri kesinlikle ihmal etmemelidir.

Her hasta ve diş eti kisti durumu farklıdır, bu nedenle tedavi planı bireysel olarak belirlenir. Diş eti kistleri ciddi bir durum olabilir, bu yüzden belirtileri fark eden kişilerin derhal bir diş hekimine başvurması önemlidir.

Diş Eti Erimesi Tedavisi

Diş eti erimesi, genellikle diş minesinin aşınması ve diş etlerinin çekilmesi sonucu ortaya çıkar. Tedavi, bu durumu kontrol altına almayı, etkilenen bölgeleri onarmayı ve ilerlemesini durdurmaya yönelik stratejiler içerir.

 • Ağız Hijyeni ve Diyet Değişiklikleri:

Diş eti erimesi tedavisinde ilk adım, sağlıklı ağız hijyeni alışkanlıkları edinmektir. Doğru diş fırçalama tekniği, diş ipi kullanımı ve düzenli diş kontrolü ile diş temizliği sağlanmalıdır. Ayrıca, asidik içeceklerin ve şekerli gıdaların tüketimini sınırlamak önemlidir.

 • Florür Uygulamaları ve Diş Macunu Seçimi:

Florür, diş minesini güçlendirir ve asidik saldırılara karşı koruma sağlar. Diş hekimi, florür uygulamaları veya özel diş macunları önerebilir.

 • Diş Retraksiyonu İçin Tedaviler:

Diş eti çekilmesi durumunda, diş eti grefti gibi cerrahi müdahalelerle diş eti düzeltilebilir. Greft, sağlıklı doku transferi ile çekilmiş olan diş eti bölgesini onarır.

 • Cerrahi Olmayan Tedaviler:

Diş eti erimesi durumunda hassasiyeti azaltmak için diş hekimi, özel desensitizasyon ürünleri veya florür içeren özel jeller önerebilir.

 • Diş Protezleri ve Kaplamalar:

İleri derecede diş eti erimesi durumunda, diş hekimi protezler veya kaplamalar önerebilir. Bu, diş estetiğini düzeltmeye ve dişlerin korunmasına yardımcı olabilir.

 • Düzenli Kontroller ve İzleme:

Diş eti erimesi tedavisi sürecinde düzenli kontroller önemlidir. Diş hekimi, tedavi planını değerlendirir, iyileşmeyi izler ve gerekirse tedaviyi günceller.

Her bireyin diş eti erimesi durumu farklıdır, bu nedenle tedavi planı kişiselleştirilmelidir. Erken aşamada teşhis ve uygun tedavi ile diş eti erimesinin kontrol altına alınması mümkündür.

Diş Eti Çürümesi Tedavisi

Diş eti çürümesi tedavisi, ilk aşamada diş hekimi tarafından gerçekleştirilen profesyonel diş temizliği ile başlar. Bu süreçte diş yüzeyinde biriken bakteri plağı ve diş taşları uzaklaştırılır, böylece çürümenin temel nedeni ortadan kaldırılır. Ardından, diş eti çürümesi durumuna göre cerrahi müdahale gerekebilir. 

Diş eti cerrahisi, diş eti ceplerinin temizlenmesi, enfeksiyonun kontrol altına alınması ve gerektiğinde doku onarımını içerir. Ayrıca, hastaya düzenli ağız bakım alışkanlıkları kazandırılır ve ağız hijyenine özel önem verilerek tekrarlayan çürüme önlenmeye çalışılır. Diş eti çürümesi tedavisi, hastanın bireysel durumuna uygun olarak kişiselleştirilir ve sağlıklı diş eti dokularının yeniden kazanılmasını hedefler.

İleri Derecede Diş Eti Çekilmesi Tedavisi

İleri derecede diş eti çekilmesi, genellikle diş köklerinin açıkta kalmasıyla karakterizedir ve ciddi bir durumu işaret eder. Tedavi, diş eti çekilmesinin sebeplerini anlamayı, etkilenen bölgeleri onarmayı ve ilerlemenin durdurulmasını amaçlar.

İlk adım, diş hekimi tarafından detaylı bir muayenedir. Diş eti çekilmesine neden olan faktörler belirlendikten sonra, uygun tedavi planı oluşturulur. Diş eti grefti, bu durumun tedavisinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu cerrahi müdahalede, hastanın kendi doku veya doku bankasından alınan greft materyali, çekilen bölgeye uygulanarak diş eti düzeyi düzeltilir. 

Ayrıca, hastaya düzenli diş bakım alışkanlıkları kazandırılır ve diş hekimi tarafından belirlenen periyodik kontrollerle tedavi süreci izlenir. İleri derecede diş eti çekilmesi tedavisi ücreti, kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir ve hastanın ağız sağlığını yeniden sağlamayı amaçlar.

Diş Eti Tedavisi Fiyatları 2024

Diş eti tedavisi fiyatları, tedavi türüne, hastanın durumuna ve kullanılan malzemelere bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak, karmaşık tedaviler daha yüksek maliyetlidir. Detaylı bir fiyatlandırma için diş hekiminizle iletişime geçmek önemlidir. Sizler de diş eti tedavinizi hızlıca planlamak amacıyla İnci Diş’in uzman hekimleriyle iletişime geçebilirsiniz.

Dişeti çekilmelerinin farklı yöntemler ile tedavileri vardır. Dişeti çekilmesi tedavisinde öncelikle çekilmenin sebebi saptanmalıdır. Çekilme miktarına göre, basit koruyucu yöntemler veya dişeti operasyonları ile çekilmeler tedavi edilebilmektedir.

Online Randevu

  Diş eti çekilmelerine en çok sebebiyet veren durum ‘Periodontitis’ adı verilen diş eti hastalığıdır. Bunun yanı sıra, yanlış diş fırçası tercihi veya yanlış fırçalama tekniği de diş etlerinde tartar birikmesine neden olur ve diş eti çekilmesi başlar.

  Dişeti çekilmelerinin farklı yöntemler ile tedavileri vardır. Dişeti çekilmesi tedavisinde öncelikle çekilmenin sebebi saptanmalıdır. Çekilme miktarına göre, basit koruyucu yöntemler veya dişeti operasyonları ile çekilmeler tedavi edilebilmektedir.

  Dişeti çekilmesi sonucunda dişin mine tabakasının altında bulunan ve sağlıklı dişlerde dişeti ile örtülü olan kök yüzeyi dokusu (sement) açığa çıkar. Bu doku mine dokusuna kıyasla daha sarı renkli olduğu için kolayca ayırt edilir.

  Diş eti çekilmesini önlemek için günde en az 2 defa dişler doğru fırça ve doğru fırçalama yöntemi ile fırçalanmalı, fırçanın ulaşamadığı ara yüzeyler diş ipi ile temizlenmelidir.

  Tedaviler genelde lokal anestezi yani bölgesel uyuşturma işlemi ile yapılmaktadır. Bu sebeple işlem esnasında, ağrı şikayeti olmayacaktır.

  whatsapp logo
  X

  İnci Diş
  Çevrimiçi

  Merhaba 👋, Görüşmeyi başlatmak için "formu doldurun". Hayalinizdeki görünüm sizi bekliyor! 👇👇