Tam Diş Protez

Tam Diş Protez Tedavisi


Total protez tedavisi, diş eksikliği nedeniyle ortaya çıkan estetik ve fonksiyonel sorunları çözen bir kapsamlı çözümdür. Bu tedavi, sadece hastaların gülüşlerini iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda günlük yaşamlarında konforu arttırarak özgüvenlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olur. Sizler için, total protez tedavisi ile ilgili detaylı bilgileri paylaşarak, bu benzersiz diş restorasyon yönteminin aşamalarını, tam protez fiyatları detaylarını ele alacağız.

Total Protez Nedir?

Total protez yapımı, diş eksikliği nedeniyle ortaya çıkan estetik ve fonksiyonel sorunlara kapsamlı bir çözüm sunan bir diş tedavi yöntemidir. Tam diş kaybı durumunda, üst ve alt çeneye yerleştirilen özel tasarlanmış protez dişler, hastanın doğal gülüşünü ve çiğneme fonksiyonlarını geri kazanmasına yardımcı olur. Alt total protez alt çenedeki diş eksikliğini hedef alırken, üst total protez üst çenedeki diş kaybını tedavi etmek amacıyla uygulanır. Bu protezler, hastanın ağız yapısına özel olarak uyum sağlar ve estetik bir görünüm sunar.

Total protez tedavisi aynı zamanda hastaların özgüvenini artırarak sosyal ilişkilerinde olumlu bir etki yaratır. Estetik iyileştirmenin yanı sıra, protez dişlerin fonksiyonel başarıya ulaşması, doğru ölçümler ve profesyonel uygulama ile mümkündür. Hastanın yaşam tarzına ve beklentilerine uygun olarak belirlenen protez türü, rahat bir kullanım ve uzun vadeli memnuniyet sağlar. Tam protez tedavisi, bireyin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırarak, diş eksikliği kaynaklı sorunlara etkili ve güvenilir bir çözüm sunar.

Total Protez Tedavisi Aşamaları

Total protez tedavisi, hastanın diş eksikliği durumunu değerlendirmek ile başlar. Diş hekimi, hastanın ağız yapısını inceleyerek protezin uygunluğunu belirler. Başlangıç değerlendirmesi sırasında, hastanın sağlık geçmişi ve genel ağız sağlığı da göz önünde bulundurulur. Ardından, tedavi planlaması yapılır; hangi tür protezin kullanılacağı, diş rengi ve formu gibi detaylar belirlenir. Total protezler, tam diş eksikliğinde uygulanan bir tedavidir. Total protez yapım aşamaları aşağıdaki gibidir:

 • Ölçü ve İnce Ayarlar

Total protez aşamaları, tedavi planı belirlendikten sonra, hastanın ağız yapısına uygun ölçüler alınarak başlar. Bu ölçüler, protezin doğru bir şekilde oturması ve fonksiyonel olması için kritik öneme sahiptir. Diş hekimi, hastanın konforunu ve doğal görünümü sağlamak amacıyla ölçü alımı sırasında detaylı incelemeler yapar. Alınan ölçüler, laboratuvarda protezin hazırlanması için temel bilgileri sağlar.

 • Protez Yapımı ve Uyum Sağlama

Laboratuvarda, diş hekiminin belirlediği ölçülere dayanarak özel tasarlanmış protez hazırlanır. Protezin renk, form ve estetik özellikleri hastanın doğal dişlerine uyumlu olacak şekilde dikkatlice seçilir. Hazırlanan protez, hastaya uygulandığında doğru bir uyum sağlaması için ince ayarlar yapılır. Bu aşama, hastanın protezi rahat ve doğal bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla önemlidir.

 • Kontroller ve Son İncelemeler

Total protez tedavisi sürecinde, hastanın düzenli kontrolleri büyük bir öneme sahiptir. Diş hekimi, protezin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir rahatsızlık veya sorunu tespit etmek için periyodik kontroller düzenler. Bu kontroller, protezin uzun vadeli başarısını ve hastanın memnuniyetini sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Gerekli görülen durumlarda, protezin bakımı veya ayarlamaları yapılır.

Total protez tedavisi aşamaları, başlangıç değerlendirmesinden başlayarak, ölçü alımı, protez yapımı ve son incelemelere kadar uzanan bir süreci içerir. Bu aşamalarda yapılan detaylı değerlendirmeler ve hassas çalışmalar, hastanın rahat kullanım ve estetik beklentilerini karşılamayı hedefler.

Total Protez Nasıl Yapılır?

Total protez yapım süreci, başlangıç muayenesi ve planlama aşamasıyla başlar. Diş hekimi, hastanın genel sağlık durumunu değerlendirir, ağız yapısını inceler ve diş eksikliği hakkında detaylı bilgi alır. Bu değerlendirme, hastanın özel ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı oluşturmak için temel bir adımdır.

 • Ölçü Alımı ve Modelleme

Protezin doğru bir şekilde oturabilmesi için ölçü alımı kritik öneme sahiptir. Diş hekimi, hastanın ağız yapısına uygun olarak detaylı ölçüler alır ve bu ölçüler laboratuvara iletilir. Laboratuvar, bu ölçülere dayanarak hastaya özel bir protez modeli hazırlar. Modelleme sürecinde, protezin estetik ve fonksiyonel gereksinimleri dikkate alınır.

 • Protez Yapımı ve Uyum Ayarları

Laboratuvarda hazırlanan protez, hastanın ağız yapısına uyum sağlaması için özel ayarlamalardan geçer. Protezin renk, form ve estetik özellikleri, hastanın doğal dişleriyle uyumlu olacak şekilde dikkatlice belirlenir. Yapılan ayarlamalar, protezin rahat kullanımını ve doğal bir görünüm sağlamayı amaçlar.

 • Deneme ve Son Kontroller

Protez hazırlandıktan sonra hastaya deneme yapılır ve protezin doğru bir şekilde oturup oturmadığı kontrol edilir. Hastanın konforu ve memnuniyeti için gerekli düzeltmeler yapılır. Bu aşama, hastanın protezi rahatça kullanabilmesi ve estetik beklentilerini karşılayabilmesi için önemlidir. Son kontroller, protezin uzun vadeli başarısını sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla yapılır.

Total protez yapım süreci, hasta odaklı bir yaklaşımı içerir ve kişinin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanır. Başlangıçtan son kontrollere kadar geçen bu aşamalarda, dikkatli bir planlama, ölçü alımı, protez yapımı ve uyum ayarları ile hastanın doğal bir gülüşe kavuşması hedeflenir.

Total Protez Ölçüsü Nasıl Alınır?

Total protez ölçüsü almanın adımları aşağıdaki gibidir:

 • Hazırlık ve Ağız İncelemesi

Total protez ölçüsü alımı, titiz bir hazırlık süreciyle başlar. Diş hekimi, hastanın genel sağlık durumunu değerlendirir ve önceki diş tedavileri veya mevcut protezler hakkında bilgi alır. Ardından, ağız içi inceleme yaparak diş etleri, çene yapısı ve diğer önemli faktörleri değerlendirir. Bu inceleme, ölçü alımının doğru ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için temel bilgileri sağlar.

 • Ölçü Materyalinin Seçimi

Total protez diş seçimi, hastanın ağız yapısına ve tedavi ihtiyacına göre belirlenir. Yumuşak veya sert reçineler, diş hekimine ölçü alımında esneklik sağlar. Hastanın konforu ve doğru ölçülerin alınabilmesi için uygun materyal seçimi önemlidir.

 • Ölçü Alma İşlemi

Ölçü alma işlemi, seçilen materyalin ağız içine uygulanmasıyla gerçekleşir. Diş hekimi, özel bir kaşık kullanarak ölçü materyalini ağız içine yerleştirir. Bu aşamada hastadan belirli pozisyonlarda durması, çene hareketlerini kontrol etmesi veya belirli sesleri çıkarması istenebilir. Bu detaylı ölçü alımı, protezin doğru ve rahat bir şekilde oturabilmesi için kritik bir adımdır.

 • Kontroller ve Düzeltmeler

Ölçü alımı sonrasında elde edilen modele dayanarak hazırlanan protez, hastaya uygulandığında gerekli kontroller yapılır. Protezin oturumu, hastanın konforu ve doğal bir görünüm sağlaması için dikkatlice incelenir. Gerekli görülen durumlarda, protezin üzerinde düzeltmeler yapılır ve hasta ile iletişim halinde olunarak uyum sağlaması sağlanır.

Total protez ölçüsü alımı, hastanın rahatlığı, doğal görünümü ve fonksiyonelliği açısından büyük öneme sahip bir adımdır. Bu aşama, titizlikle planlanmalı ve hasta ile iş birliği içinde gerçekleştirilmelidir, böylece hastanın kişisel ihtiyaçlarına en uygun total protez elde edilebilir.

Total Protezin Tutuculuğunu Etkileyen Faktörler

Total protezin tutuculuğunu etkileyen bir dizi faktör, hastaların protez kullanımında konfor ve başarı elde etmelerini belirleyen kritik unsurları içermektedir. Bu faktörler arasında, çene yapısı ve diş eti sağlığının yanı sıra diş eksikliği ve çene kemiği gerilemesi gibi anatomik etkenler bulunmaktadır. Protezin kalitesi ve kullanılan malzemenin seçimi, tutuculuğu doğrudan etkileyerek protezin başarısını belirler. Total protezin tutuculuğunu etkileyen faktörler genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Çene Yapısı ve Diş Eti Sağlığı

Total protezin tutuculuğunu etkileyen temel faktörlerden biri, hastanın çene yapısı ve diş eti sağlığıdır. Sağlam ve uygun bir çene yapısı, protezin daha iyi bir şekilde oturmasını sağlar. Ayrıca, diş eti sağlığının iyi olması, protezin daha iyi bir tutuculuğa sahip olmasına katkıda bulunur.

 • Diş Eksikliği ve Çene Kemiği Gerilemesi

Diş eksikliği, çene kemiği üzerinde zamanla gerilemeye neden olabilir. Bu durum, protezin tutuculuğunu olumsuz etkileyebilir. Çene kemiği gerilemesi, protezin sıkı bir şekilde oturmasını zorlaştırabilir ve protezin sabitliğini azaltabilir. Bu nedenle, çene kemiği sağlığı düzenli olarak kontrol edilmelidir.

 • Protezin Kalitesi ve Malzemesi

Total protezin tutuculuğu, kullanılan malzeme ve protezin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Yüksek kaliteli ve uygun malzemelerle üretilen protezler, daha uzun ömürlü ve etkili bir tutuculuğa sahip olabilir. Bu nedenle, protez seçimi yapılırken malzeme kalitesi önemli bir faktördür.

 • Ağız Hijyeni ve Bakım

Ağız hijyeni, total protezin tutuculuğunu etkileyen önemli bir faktördür. Düzenli ve etkili bir ağız bakımı, protezin altındaki diş etlerinin sağlığını korur ve protezin daha iyi bir şekilde oturmasını sağlar. Total protez kullananlar ağız hijyenine dikkat ederse, uzun süreli kullanım imkanına sahip olur.

 • Düzenli Kontroller ve Ayarlamalar

Protezin tutuculuğunu sürdürmek için düzenli kontroller ve gerekli ayarlamalar önemlidir. Diş hekimi tarafından yapılan periyodik kontroller, protezin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunu erken tespit etmeye ve çözmeye yardımcı olur. Gerekli görülen durumlarda, protezin üzerinde yapılacak ayarlamalar tutuculuğunun artmasına katkıda bulunabilir.

Total protezin tutuculuğunu etkileyen bu faktörler, bireyin proteziyle uzun vadeli başarı elde etmesinde kritik bir rol oynar. Bu nedenle, düzenli kontroller, ağız hijyeni, kaliteli malzeme seçimi ve çene sağlığına dikkat edilerek protezin etkili bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır.

Total Protez Fiyatları 2024

Total protez fiyatları, protezin türüne ve kullanılan malzemeye bağlı olarak değişiklik gösterir. Alt üst total protez fiyatı, genellikle protezin kalitesi, dayanıklılığı ve estetik özellikleri ile doğru orantılıdır. 2024 yılında, teknolojik gelişmeler ve malzeme kalitesindeki iyileştirmelerle birlikte total protez fiyatlarında belirli bir artış gözlemlenebilir. Detaylı bilgi almak ve tedavinizi planlamak için İnci Diş’in uzman hekimlerinden randevu alabilirsiniz.

Online Randevu

  Tam diş protezler dokuda destek almaları sebebiyle hareketlidir. Özellikle alt damağın üst damağa göre daha az hacme sahip olması, alt çenede dilin bulunması alt protezi üst proteze göre daha çok hareket eder hale getirmektedir. Hastaların genel şikayeti; üst damağım tutuyor ancak yemek yerken, konuşurken alt damağım oynuyor şeklindedir. Bu harekete bağlı olarak da sık sık vuruklar oluşmaktadır. Bu problemler hekim ve hasta iletişimiyle çözülebilir.

  Total protezleri özel yapıştırıcılar ile yapıştırılması bazı durumlarda şikayetleri azaltsa da bu sorunu ortadan kaldırmanın en iyi yöntemi implant üstüne özel tutucular ile uygulanan, halk arasında çıtçıtlı protez olarak tanımlanan overdenture protezlerin yapımıdır.

  İlk haftalar ağır ve hacimli olarak hissedeceğiniz protezinize zaman içinde ağız içindeki dokularınız uyum sağlayarak kullanmanız kolaylaşacaktır. İlk zamanlarda takıp çıkartma esnasında zorluk yaşasanız da biraz pratikle bu aşılabilmektedir. Diş hekiminizin tavsiyelerini uygulayınız.

  Eksik Dişlerinizin tamamlanması ile daha rahat yemek yiyebilirsiniz. İlk başta zorluk yaşasanız da bu problemi yumuşak gıdalar yiyerek, besinleri küçük parçalara bölerek ve yavaş çiğneyerek çözebilirsiniz. Çiğnerken her iki taraflı kullanılması gereklidir böylece eşit ve dengeli basınç alabilir. Çok sert ve yapışkan gıdalar veya sakız çiğnenmesi önerilmez.

  Ağız içerisindeki diş eti dokusu ve diğer yumuşak dokular devamlı şekil değiştirmektedir. Protezin takılmaması durumunda ağız içerisi şekli değişebilir ve protezi tekrar takma aşamasında problem yaşanılabilir.

   Detaylı Bilgi Almak İçin Formu Doldurun

   Ad Soyad

   Cep Telefonu

   Mesajınız

   whatsapp logo
   X

   İnci Diş
   Çevrimiçi

   Merhaba 👋, Görüşmeyi başlatmak için "formu doldurun". Hayalinizdeki görünüm sizi bekliyor! 👇👇