Wax Up ve Mock Up Nedir?

wax-up-ve-mock-up-nedir

Wax Up ve Mock Up Nedir?

Diş restorasyonu, modern diş hekimliğinin önemli bir parçasıdır. Bu süreçte, hastanın estetik ve işlevsel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli teknikler kullanılır. Wax up ve mock up gibi teknikler, hastanın sonuçları görsel olarak görmesine ve onaylamasına yardımcı olan önemli araçlardır. Bu yazıda, wax up ve mock up kavramlarını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Wax Up Nedir?

Wax up, diş hekimliğinde kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, hastanın mevcut dişlerinin üzerine bir balmumu modeli oluşturmayı içerir. Bu model, hastanın istediği sonuçları görsel olarak daha iyi anlamasına ve diş hekiminin tedavinin ilerleyişini planlamasına yardımcı olur.

Diş hekimleri, hastanın estetik veya işlevsel ihtiyaçlarını karşılamak için wax up tekniklerini kullanır. Hastanın istediği gülüşü veya diğer estetik değişiklikleri belirlemek için bu teknik başvurulabilir. Özellikle estetik diş restorasyonu tedavileri için önemlidir. Bu teknik, hastanın dişlerinin üzerine yerleştirilen bir balmumu modeli aracılığıyla, tedavinin sonuçlarını önceden görmesine olanak tanır.

Bir wax up işlemi sırasında, diş hekimi öncelikle hastanın mevcut dişlerini inceleyerek istenen sonuçları belirler. Ardından, balmumu kullanarak bu sonuçları simüle eden bir model oluşturur. Balmumu, hastanın istediği diş formunu, boyutunu ve konumunu yansıtmak için şekillendirilir. Bu model, hastanın dişlerinin üzerine yerleştirilir ve sonuçlar görsel olarak incelenir ve değerlendirilir.

Wax up işlemi, hastanın beklentilerini ve hekimin tedavi planını daha iyi uyumlu hale getirir. Hastanın istekleri ve hekimin klinik değerlendirmesi doğrultusunda, tedavinin detayları belirlenir ve uygulanır. Bu sayede, hastanın sonuçlardan memnun kalması ve tedavinin başarılı olması sağlanır.

Wax Up Nasıl Yapılır?

Wax up, diş hekimliğinde hastanın istediği sonuçları görsel olarak anlamasına ve tedavi planlamasına yardımcı olan önemli bir tekniktir. İşte, wax up işlemi adımları:

 • Hastanın İstenilen Sonuçları Belirleme: İlk adım, hastanın istediği sonuçları belirlemektir. Diş hekimi, hastanın estetik veya işlevsel ihtiyaçlarını anlamak için bir görüşme yapar ve beklentilerini dinler.
 • Mevcut Dişlerin İncelenmesi: Diş hekimi, hastanın mevcut dişlerini inceleyerek istenen sonuçlara ulaşmak için bir değerlendirme yapar. Dişlerin boyutu, formu, rengi ve konumu gibi faktörler dikkate alınır.
 • Balmumu Modelinin Oluşturulması: İstenilen sonuçları elde etmek için, balmumu kullanılarak bir model oluşturulur. Bu model, hastanın istediği diş formunu, boyutunu ve konumunu simüle eder.
 • Balmumu Modelinin Şekillendirilmesi: Balmumu, hastanın istediği sonuçları yansıtmak için dikkatlice şekillendirilir. Diş hekimi, balmumu modelini hastanın mevcut dişlerine uyacak şekilde ayarlar.
 • Modelin Hastanın Dişlerine Yerleştirilmesi: Balmumu modeli, hastanın dişlerinin üzerine yerleştirilir. Bu, hastanın istediği sonuçları daha iyi görmesine ve değerlendirmesine olanak tanır.
 • Sonuçların Değerlendirilmesi ve Onay: Balmumu modeli, hastaya gösterilir ve sonuçlar görsel olarak incelenir. Hastanın memnun kalıp kalmadığı ve gerekirse değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda görüş alışverişi yapılır.
 • Tedavi Planının Oluşturulması: Hastanın onayı alındıktan sonra, tedavi planı oluşturulur. Bu plan, wax up modeline dayanarak hastanın istediği sonuçları elde etmek için belirlenir.

Wax up işlemi, hastanın isteklerini ve diş hekiminin klinik değerlendirmesini bir araya getirerek başarılı bir tedavi planlaması sağlar. Bu teknik, hastanın sonuçları görsel olarak görmesini sağlar ve tedavinin başarılı olmasını sağlayan önemli bir adımdır.

wax-up-ve-mock-up-nedir-2Wax Up Hangi Tedavilerde Kullanılır?

Wax up, çeşitli diş restorasyon tedavilerinde kullanılan önemli bir tekniktir. Bu teknik, hastanın istediği sonuçları görsel olarak anlamasına ve tedavi planlamasına yardımcı olur. Wax up’ın yaygın olarak kullanıldığı tedaviler aşağıdaki gibidir:

 • Estetik Gülüş Tasarımı: Estetik gülüş tasarımı, hastanın gülüşünü estetik olarak iyileştirmek için yapılan bir tedavidir. Dişlerin şekli, boyutu, rengi ve konumu gibi faktörler dikkate alınarak, istenen sonuçlara ulaşmak için wax up teknikleri kullanılabilir. Böylece hastanın istediği gülüş modeli balmumu modeli üzerinde simüle edilir ve hastanın onayı alındıktan sonra kalıcı tedavi uygulanır.
 • Porselen Kaplamalar: Porselen kaplamalar, dişlerin estetik ve işlevsel olarak restore edilmesi için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kaplama yapılacak dişlerin formu ve boyutu, hastanın istekleri doğrultusunda belirlenir. Wax up işlemi, porselen kaplama yapılacak dişlerin balmumu modelinin oluşturulmasında önemli bir rol oynar. Bu sayede hastanın sonuçları görsel olarak değerlendirmesi sağlanır.
 • Diş İmplantları: Kaybedilen dişlerin yerine yerleştirilen yapay köklerdir. İmplant tedavisi öncesinde, implantın yerleştirileceği bölgedeki dişlerin durumu değerlendirilir ve tedavinin sonuçları wax up modeli üzerinde simüle edilir. Bu sayede, implantın estetik ve fonksiyonel olarak diğer dişlerle uyumlu olması sağlanır.
 • Estetik Dolgular: Estetik dolgular, dişlerdeki çürükleri onarmak veya dişlerin şeklini düzeltmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Dolgu yapılacak dişlerin formu ve boyutu, hastanın istekleri doğrultusunda belirlenir. Wax up işlemi, dolgu yapılacak dişlerin balmumu modelinin oluşturulmasında kullanılır ve hastanın sonuçları görsel olarak değerlendirmesi sağlanır.
 • Diş Restorasyonları: Kırık veya hasarlı dişlerin onarılması için yapılan tedavileri kapsar. Restorasyon işlemi öncesinde, hastanın istekleri doğrultusunda wax up modeli oluşturulur ve sonuçlar görsel olarak incelenir. Böylece hastanın memnuniyeti ve tedavinin başarılı olması sağlanır.

Wax up, estetik diş restorasyon tedavilerinde hastanın istediği sonuçları görsel olarak anlamasına ve tedavi planlamasına yardımcı olan önemli bir araçtır. Bu teknik, hastanın beklentilerini karşılamak ve başarılı bir tedavi sonucu elde etmek için önemlidir.

Mock Up Nedir?

Mock up, diş hekimliğinde önemli bir rol oynayan bir tekniktir. Bu teknik, hastaya geçici olarak uygulanan bir tedavi yöntemidir. Hastanın istediği sonuçları gerçek hayatta deneyimlemesine ve onaylamasına yardımcı olur.

Mock up işlemi, hastanın istediği gülüşü veya diğer estetik değişiklikleri daha gerçekçi bir şekilde görmesini sağlar. Geçici malzemeler kullanılarak, dişlerin üzerine istenilen sonuçlar elde edilir. Bu geçici restorasyonlar, hastanın sonuçları daha iyi anlamasına ve tedavi planlamasına yardımcı olur.

Bir mock up işlemi sırasında, öncelikle hastanın istekleri ve beklentileri belirlenir. Ardından, geçici bir malzeme kullanılarak bu sonuçlar elde edilir. Bu geçici restorasyonlar, hastanın dişlerinin üzerine yerleştirilir ve sonuçlar gerçek hayatta deneyimlenir. Hastanın onayı alındıktan sonra, kalıcı tedaviye geçilir.

Mock up, diş hekimliğinde estetik gülüş tasarımı, porselen kaplamalar, diş implantları ve diğer restoratif tedaviler öncesinde kullanılabilir. Hastanın istediği sonuçları daha iyi anlamasını sağlar ve tedavi planlamasını daha hassas hale getirir.

Mock Up Nasıl Yapılır?

Mock up, hastanın istediği sonuçları gerçek hayatta deneyimlemesine ve onaylamasına yardımcı olan bir diş hekimliği tekniğidir. Mock up işleminin adımları aşağıdaki gibidir:

 • Hastanın İsteklerinin Belirlenmesi: İlk adım, hastanın isteklerinin ve beklentilerinin belirlenmesidir. Hastanın estetik tercihleri ve diğer ihtiyaçları, diş hekimi ile detaylı bir şekilde görüşülür.
 • Geçici Restorasyon Malzemesinin Seçilmesi: Mock up için kullanılacak geçici restorasyon malzemesi seçilir. Bu malzeme, hastanın istediği sonuçları gerçekçi bir şekilde simüle edebilecek nitelikte olmalıdır.
 • Dişlerin Hazırlanması: Diş hekimi, hastanın dişlerini geçici restorasyon uygulamaya hazırlar. Dişler temizlenir ve gerekirse hafifçe şekillendirilir.
 • Geçici Restorasyonun Uygulanması: Seçilen geçici restorasyon malzemesi, hastanın dişlerinin üzerine uygulanır. Bu işlem, hastanın istediği sonuçları elde etmek için dikkatlice yapılır.
 • Modelleme ve Şekillendirme: Geçici restorasyon, hastanın istediği sonuçları daha iyi simüle etmek için şekillendirilir ve modellenir. Diş hekimi, hastanın estetik tercihlerine ve diğer ihtiyaçlarına göre restorasyonu şekillendirir.
 • Sonuçların Değerlendirilmesi: Geçici restorasyonlar dişlerin üzerine yerleştirildikten sonra, hastanın sonuçları gerçek hayatta deneyimlemesi sağlanır. Hastanın gülümsemesi, konuşması ve diğer günlük aktiviteleri sırasında restorasyonlar dikkatlice incelenir.
 • Onay ve Kalıcı Tedaviye Geçiş: Hastanın onayı alındıktan sonra, geçici restorasyonlar kalıcı tedaviye geçmeden önce kaldırılır. Hastanın istediği sonuçlar doğrultusunda kalıcı tedavi planı oluşturulur ve uygulanır.

Mock up, hastanın istediği sonuçları daha iyi anlamasına ve tedavi planlamasına yardımcı olan etkili bir tekniktir. Bu işlem, hastanın diş hekimi ile işbirliği yaparak istediği gülüşü elde etmesini sağlar.

wax-up-ve-mock-up-nedir-3Wax Up ve Mock Up: Diş Restorasyonunda Kullanım Farkları

Wax up ve mock up, diş restorasyonunda farklı amaçlar için kullanılan iki önemli tekniktir. Her ikisi de hastanın sonuçları görsel olarak anlamasına ve tedavi planlamasına yardımcı olur, ancak farklı aşamalarda ve farklı yöntemlerle kullanılırlar. Wax up ve mock up arasındaki kullanım farkları aşağıdaki gibidir:

Amaç:

 • Wax Up: Wax up, genellikle tedavinin başlangıç aşamalarında kullanılır. Hastanın istediği sonuçları daha iyi görselleştirmek için diş hekimi tarafından balmumu modeli oluşturulur. Bu model, hastanın istediği gülüşü veya diğer estetik değişiklikleri simüle etmek için kullanılır.
 • Mock Up: Mock up ise tedavinin ilerleyen aşamalarında kullanılır. Geçici restorasyonlar, hastanın istediği sonuçları gerçek hayatta deneyimlemesine ve onaylamasına yardımcı olmak için kullanılır. Bu geçici restorasyonlar, hastanın dişlerinin üzerine uygulanır ve sonuçlar gerçek zamanlı olarak değerlendirilir.

Uygulama:

 • Wax Up: Wax up işlemi, hastanın dişlerinin üzerine balmumu modelinin oluşturulmasıyla gerçekleşir. Bu model, hastanın istediği sonuçları daha iyi görmesini sağlar ve tedavi planlaması için temel oluşturur.
 • Mock Up: Mock up, geçici restorasyonların hastanın dişlerine uygulanmasıyla gerçekleşir. Bu geçici restorasyonlar, hastanın istediği sonuçları gerçek hayatta deneyimlemesini sağlar ve tedavi planlamasında önemli bir geri bildirim sağlar.

Zamanlama:

 • Wax Up: Wax up genellikle tedavinin başlangıç aşamalarında yapılır ve tedavi planlamasını belirlemede yardımcı olur.
 • Mock Up: Mock up ise tedavinin ilerleyen aşamalarında gerçekleşir ve hastanın onayı alındıktan sonra kalıcı tedaviye geçilmeden önce yapılır.

Fonksiyon:

 • Wax Up: Wax up, hastanın istediği sonuçları görsel olarak anlamasına ve tedavi planlamasına yardımcı olur.
 • Mock Up: Mock up, hastanın istediği sonuçları gerçek hayatta deneyimlemesine ve onaylamasına yardımcı olur.

Wax up ve mock up, diş restorasyonunda hastanın isteklerini ve tedavi planlamasını daha iyi anlamasına yardımcı olan önemli tekniklerdir. Her ikisi de farklı aşamalarda ve farklı amaçlar için kullanılmalarına rağmen, hastanın memnuniyetini sağlamak ve başarılı bir tedavi sonucu elde etmek için birlikte kullanılırlar.

Sizler de wax up ve mock up uygulamaları hakkında daha detaylı bilgi almak ve tedavinizi planlamak için İnci Diş’in uzman hekimlerinden randevu alabilirsiniz.

whatsapp logo
X

İnci Diş
Çevrimiçi

Merhaba 👋, Görüşmeyi başlatmak için "formu doldurun". Hayalinizdeki görünüm sizi bekliyor! 👇👇